Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.11.2016 12:05:27 

SKP - Azylový dům pro muže Jihlava

Žádost o poskytnutí služby

Informace pro zájemce:

Hledáte pomoc? Potřebujete přechodné ubytování? Jste muž? Chtěl byste pomoci změnit a zlepšit svou životní situaci?

Obraťte se na nás:

 • osobně,
 • telefonicky,
 • nebo emailem.

Jestliže máte zájem o poskytnutí sociální služby, domluvte si schůzku s našimi pracovníky. Abychom vám mohli poskytnout službu, je třeba podniknout tyto kroky:

 • podáte žádost v naší kanceláři, kde ověříme vaši totožnost a společně si popovídáme o vaší situaci.

Jestliže vaše žádost bude vyhodnocena kladně, před nástupem do azylového domu je třeba podniknout tyto kroky:

 • opatřit si posudek od Vašeho registrujícího praktického lékaře o způsobilosti k využívání sociální služby azylový dům,
 • uzavřít s námi písemnou smlouvu.   

Když podáte žádost:

Při hodnocení žádostí a výběru z žadatelů sociální pracovník zohledňuje následující skutečnosti:

 • zda jste byl v minulosti uživatelem azylového domu;
 • zda Vám nebyl během minulých šesti měsíců pobyt v azylovém domě vypovězen z důvodu porušení smluvních podmínek;
 • zda máte v azylovém domě neuhrazené pohledávky z minulosti;
 • kde je Váš trvalý pobyt a skutečné bydliště;
 • k jakému datu podáte žádost.

Žadateli o poskytnutí služby azylový dům je možné odmítnout poskytnout tuto službu z těchto důvodů:

 1. žadatel nesplňuje rozhodující kriteria pro cílovou skupinu,
 2. poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá,
 3. poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociálních služby, o kterou žadatel žádá,
 4. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci; nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
TOPlist