Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.11.2016 12:05:27 

SKP - Azylový dům pro muže Jihlava

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Okruh osob, pro které je sociální služba azylový dům určena:

Službu azylového domu můžete využít, jste-li osoba mužského pohlaví starší 18 let, potřebujete a chcete řešit svou nepříznivou situaci v oblasti bydlení.

Služba je určena pro osoby mužského pohlaví:

 • bez přístřeší,
 • v bytové nouzi či nevyhovujících podmínkách bydlení,
 • v krizi či jiném nevyhovujícím stavu s dopadem na bydlení (rodinná situace, rozvod či rozchod).

Služba není určena pro osoby:

 • ohrožující bezpečnost svou, zaměstnanců nebo uživatelů azylového domu,
 • závislé na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách či hrách, které jsou jejich aktivními uživateli,
 • které nejsou soběstačné a samoobslužné,
 • které potřebují bezbariérový přístup.

Poskytnutí služby se vylučuje, jestliže:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, kterou žadatel potřebuje, nebo o kterou žádá, a to i s ohledem na okruh osob, pro které je sociální služba azylový dům určena,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu,
 • zdravotní (psychosomatický) stav žadatele vylučuje poskytnutí této služby,
 • poskytovatel vypověděl žadateli smlouvu v době kratší než šest měsíců před podáním žádosti z důvodu porušení smluvních povinností.
TOPlist