DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.11.2016 12:05:27 

SKP - Azylový dům pro muže Jihlava

O nás

SKP Jihlava

Obecně
SKP pomáhá lidem překlenout tíživou životní situaci a vrátit se do běžného života. Úkolem Evangelické církve metodistické, jakož i celé církve Ježíše Krista, je zvěstovat Boží lásku slovem i činem. Pomoc potřebným patří k projevu podstaty a života církve. Středisko křesťanské pomoci Jihlava chce v souladu s řádem Evangelické církve metodistické tuto pomoc poskytovat.

SKP je samostatnou organizační jednotkou Evangelické církve metodistické s právní subjektivitou. Naším zřizovatelem je Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240.

www.umc.cz

Činnost

Těžistěm naší činnosti je provozování a poskytování sociální služby - azylový dům pro muže v Jihlavě.

Právní forma

Církevní právnická osoba. Patříme k nestátním neziskovým organizacím (NNO).
Zápis - rejstřík Ministerstva kultury ČR.

Vznik

Důvodem vzniku našeho azylového domu byla potřeba zřídit zařízení pro přechodné a nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životmí situaci v souvislosti se ztrátou domova. Azylový dům pro muže zahájil činnost v červnu roku 1993 ve spolupráci s Evangelickou církví metodistickou a tehdejším Městským úřadem v Jihlavě.

O zřízení Střediska křesťanské pomoci Jihlava rozhodla Rada oblasti Evangelické církve metodistické v České republice. Ministerstvo kultury ČR zaregistrovalo naše středisko do rejstříku evidovaných právnických osob.

Zastřešující organizace
Registrace & pověření
  • Poskytovatel sociální služby
    • registr poskytovatelů
    • Krajský úřad Kraje Vysočina
    • MPSV ČR
  • Pověření ke zpracování osobních údajů
    • Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)